Mossa snabbare än ryktet

Tar det verkligen flera hundra år för mossa att börja växa på en bergknalle?

Publicerad
Den gröna mossan växer betydligt snabbare än den grå laven.
Bild: Istock

Svar: Nej, det stämmer inte. Det är många som blandar ihop mossor med vissa lavar, som växer väldigt långsamt. Till exempel växer skorplavar så långsamt att man kan datera när en glaciär drog sig tillbaka. Genom att mäta skorplavens diameter på stenar, kan man beräkna när stenarna smälte fram ur isen och blev möjliga växtplatser för lavarna. Det kallas lichenometri och dateringen bygger på att det går fort för lavarna att börja växa, men att utbredningen därefter är mycket långsam.

Om du vill få en uppfattning av hur lång tid det tar för olika lavar att kolonisera en sten kan du gå till en kyrkogård och titta på gravstenarna. Dödsåret anger ju när stenen ställdes upp.

Mossor växer generellt fortare än lavar, men det finns en stor variation mellan olika arter. Det tar lång tid för vissa mossor att sprida sig till nya platser, medan andra är speciellt anpassade för att kolonisera tillfälliga miljöer. Spåmossa växer helst på nybrända platser, parasollmossor växer på spillningshögar och i tropikerna finns det mossor som växer på trädens blad. Ett annat tydligt exempel på mossors livskraft är raggmossor. Redan sex till sju år efter det att den isländska vulkanön Surtsey bildades kunde man se hur raggmossa, som en av de första växterna, spred sig över ön.

Didrik Vanhoenacker, jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor