En fråga 3 svar

Har dubbdäcken gjort mer nytta än skada för den svenska befolkningens hälsa och liv under den här vintern?

Publicerad

Bild: Trons / Scanpix

1 | Christer Johansson, professor vid institutionen för tillämpad miljövetenskap, Stockholms universitet.

– Dubbdäck orsakar höga halter av partiklar som i sin tur orsakar sjuklighet och dödlighet. Så för hela befolkningen kan det mycket väl vara så att skadan överväger nyttan. Framför allt i de stora tätorterna – där är nog nyttan mycket liten i förhållande till skadan.

2 | Claes Tingvall, säkerhetsdirektör på Trafikverket och adjungerad professor vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

– Just nu skulle jag tro att nyttan är större än skadan. Men det är inte lätt att väga liv mot varandra. När det gäller dödsfall och hälsoförluster på grund av partiklar så drabbar det människor sent i livet, medan genomsnittsåldern för den som dör i trafiken är 35 år. De som kör en gammal bil har stor glädje av dubbdäck. Men för dem som har en ny bil spelar dubbdäcken ingen roll för trafiksäkerheten. Så jag vågar nog ta gift på att vågskålen har tippat över åt andra hållet om fem år, då är skadan definitivt större än nyttan.

3 | Mattias Hjort, forskare i fordonsteknik och däck vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

– I dag har vi inte tillräckligt mycket kunskap för att dra säkra slutsatser. Dubbdäck har en positiv inverkan på trafiksäkerheten, men är dåligt för hälsan med avseende på partikelutsläpp och buller. Att väga dessa effekter mot varandra är svårt utifrån dagens kunskapsläge. Exempelvis så rapporterar inte polisen in vilka däck folk har kört med när de råkar ut för icke-fatala olyckor, vilket gör att trafiksäkerhetsuppskattningar måste göras med indirekta metoder.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor