Facit framtiden: Sovjetisk dröm om meterlånga morötter

1960-talets sovjetiska forskare såg ljust på framtiden, som skulle vara fri från cancer, trötthet och hungersnöd.

Publicerad
I Sovjetunionen trodde man på 1960-talet att dagens jordbruk skulle kunna föda uppåt 30 miljarder människor. 
Bild: KUIDIN / Scanpix

I boken Reportage från nästa århundrade. Hur sovjetiska vetenskapsmän tänker sig framtiden (Tidens förlag 1962), står inte ett ord om hur Sovjetunionen skulle komma att upplösas. Däremot möts man av en rätt olidlig prosa som hyllar den ljusa och sköna framtiden, då ”kommunismens majestätiska byggnad skall vara verklighet”. Att förutse framtiden var inte heller helt lätt, det insåg författarna Mihail Vassiljev och Sergej Gusjtjev: ”ty i vårt land utvecklas vetenskap och teknik under det kommunistiska partiets ledning så rasande snabbt som aldrig förr i något land i världen”.

De skisserade världen av år 2007, då 90-årsdagen av revolutionen skulle firas. Och framtiden skulle präglas av teknisk utveckling. Alla Sibiriens floder var nu fulla av kraftverk, och berg skulle förflyttas genom explosioner. Telefonin skulle utvecklas så att ett enda ledningsnät täckte hela jordklotet, och den mekaniska kopplingen mellan olika abonnenter skulle bli historia. Bilarna skulle styras av röstkommandon.

Men detta var småsaker, för 2007 var cancern besegrad och sömnen skulle begränsas till en eller två timmar per natt, eftersom man genom ”elektriska vibrationer” kunde befrias från trötthet. Jorden skulle lätt kunna föda uppåt 30 miljarder människor, tack vare ett bättre jordbruk. Genom ”växtfrämjande ämnen” skulle man kunna odla en meter långa morötter, och klimatet skulle kunna manipuleras.

Och detta var bara de försiktiga prognoserna. Författarna leker med tanken på att någon ska hitta deras bok på ett bibliotek år 2007, och då utbrista:

– Vilka anspråkslösa drömmar mänskligheten hade på den tiden! 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor