1950-talet

Publicerad

Det är den epok under 1900-talet som flest amerikaner skulle vilja återvända till, tätt följt av 1960-talet. Minst populärt är 1910-talet. När de svarande delas in efter ålder framkommer ett par tydliga tendenser: det är framför allt 65-plussarna som gillar 1950-talet, medan 20-plussarna föredrar 1920-­talet och 1990-talet. En politisk filtrering visar att demokrater föredrar 1920-talet, medan republikaner föredrar 1950-talet.

Källa: The Economist

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor