Fler svenskar vill se minskad invandring

Den långa perioden av ökad tolerans kan ha vänt, visar en ny studie vid Göteborgs universitet.

Publicerad

Andelen personer som tycker att det är ett bra eller mycket bra förslag att ta emot färre flyktingar har ökat från 40 till 45 procent, enligt årets mätning vid SOM-institutet, Göteborgs universitet. Den mer negativa attityden verkar ha ökat något inom alla grupper: män och kvinnor, unga och gamla, hög- och lågutbildade och så vidare.

Partipolitiskt sett är motståndet mot att ta emot flyktingar minst bland miljöpartister och vänsterpartister, och störst bland sverigedemokrater. Mest intressant i sammanhanget är kanske att över hälften av alla moderater (53 procent) nu vill minska flyktingmottagandet.

Vad gäller orsakerna till att någon söker uppehållstillstånd i Sverige så anser en stor majoritet, omkring 80 procent, att krig eller religionsförföljelse är ett starkt skäl för att få stanna här. Men fattigdom, sjukdomar eller att ha anhöriga i landet betraktas som långt mindre legitima skäl. Dessa siffror är ganska stabila över tid.

Under en lång tid har acceptansen för att ta emot flyktingar ökat (Rasismen minskar, F&F 5/2011). Återstår nu att se om de nya siffrorna utgör ett trendbrott eller inte.  

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor