Forskarna skärper tonen i ny klimatrapport

I en delrapport som läckt ut från den internationella klimatpanelen IPCC understryker forskarna tydligare än någonsin tidigare att våra utsläpp leder till ett varmare klimat.

Publicerad

Att det är människan som påverkar klimatet lyfts fram som den viktigaste slutsatsen i den kommande vetenskapliga rapporten från FN:s klimatpanel, IPCC. Rapporten, eller snarare det utkast som nyligen läckte ut, slår fast att det med 95 procents säkerhet är vi och inte några naturliga orsaker som ligger bakom den pågående uppvärmningen av klimatet på jorden. Försöken att nå en överenskommelse om begränsade utsläpp, för att undvika att temperaturhöjningen under detta århundrade överstiger två grader Celsius, är sannolikt överspelade.

De mest omstridda frågorna handlar om exakt hur mycket temperaturen kommer att stiga och hur mycket havsnivån kommer att höjas.

– Klimatets känslighet för utsläpp är fortfarande vår svagaste punkt, säger Deliang Chen, professor vid Göteborgs universitet, som är en av de två svenska huvudförfattarna till rapporten.

Till det mest osäkra hör hur molnen och aerosoler i luften påverkar temperaturen. Det är inte heller helt utrett vad som händer vid polerna och hur mycket havsnivåerna kommer att stiga.

– Jag får inte kommentera konkreta sifferuppgifter, de är fortfarande under diskussion, säger Deliang Chen.

I utkastet nämns en ökning av lufttemperaturen med 1–5 grader år 2100. Havet beräknas stiga mellan 25 och 100 centimeter. Fast de lägsta gränserna förutsätter att vi har lyckats stoppa utsläppen av växthusgaser helt år 2070, vilket är osannolikt.

Om drygt ett år, i december 2014, kommer hela rapporten. Men redan den 23–26 september hamnar Stockholm i fokus, då arbetsgruppen, som har arbetat med den delrapport som nu läckt ut, samlas för att godkänna sin sammanställning.

– Jag tror inte det blir några dramatiska ändringar i innehållet fram till mötet i Stockholm, eftersom texten redan har kommenterats av tusentals forskare och politiker, säger Deliang Chen.

En av de forskare som bidragit är Michael Tjernström, professor i meteorologi vid Stockholms universitet.

– De mänskliga utsläppen ligger i dag på en nivå som i den tredje IPCC-rapporten från 2001 angavs som ett värsta tänkbara scenario. Om vi inte gjorde något alls, sade man då, så skulle vi hamnat där vi är i dag. Och nu är vi alltså där.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor