Extra gen stärker minnet

Publicerad
Det gula på bilden visar områden i en mushjärna där det finns ett protein som motverkar åldersglömska.
Bild: ELIAS PAVLOPOULOS

De flesta människor får lite sämre minne med åren. En orsak kan vara att halten av proteinet RbAp48 sjunker i en del av hippocampus, en bit hjärnvävnad i tinningloben som bidrar till att lagra nya minnen. Det rapporterar en grupp forskare ledda av Eric Kandel, Nobelpristagare och minnesforskare vid Columbia university i USA. Genändrade möss som har en låg halt av RbAp48 blir gaggiga redan som unga. Och när gamla, glömska möss får en extra gen som höjer halten av proteinet i hjärnan blir deras minne ungefär lika bra som hos unga möss, skriver forskarna i Science Translational Medicine.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor