Kapitalet i korthet

Publicerad

Via denna lilla fina bok kan man sätta sig in i bakgrunden till den franske ekonomen Thomas Pikettys tegelsten om kapitalet i det tjugoförsta århundradet. Jesper Roine, som är nationalekonom vid Handelshögskolan i Stockholm, sammanfattar Pikettys studier och argument – och diskuterar kritiken mot boken. Dessutom ger han en översiktlig bild över de ekonomiska klyftornas utveckling i Sverige. Fördelningsfrågorna är här för att stanna, och forskningsområdet har växt snabbt på senare år. Det finns all anledning att läsa på med andra ord.

Så om man vill känna sig smart och inte orkar vänta på den svenska översättningen av originalet (som lär vara på gång) kan man läsa denna lilla bok.

Thomas Pikettys Kapitalet i det tjugoförsta århundradet

Jesper Roine
Volante

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor