Facit framtiden: Ruiner och fri sex

Framtiden sett från 1930-talets brittiska horisont var en märklig blandning av undergång, laglydighet, befolkningsförädling och ledighet.

Publicerad
På 1950-talet skulle stora delar av USA vara ödemark, enligt en profetia från 1936.
Bild: iStock

Framtiden sett från 1930-talets brittiska horisont var en märklig blandning av undergång, laglydighet, befolkningsförädling och ledighet.

John Langdon-Davies (1897–1971) var en produktiv journalist och författare. Samtidigt som han bevakade det spanska inbördeskriget publicerade han år 1936 boken A short history of the future – en framtidsvision som han menade var en logisk fortsättning på samtiden. Boken präglas av mellankrigstidens pessimism; demokratin förutspåddes vara död år 1950 och stora delar av USA skulle omvandlas till obefolkad vildmark. Men samtidigt var John Langdon-Davies påverkad av tidens intresse för befolkningsfrågor och totalitarism. Vid år 2000 skulle barnafödandet vara statligt kontrollerat via steriliseringar och aborträtt, och England skulle ha en betydligt mindre befolkning än på 1930-talet. Från och med 1970-talet skulle kärleken vara fri, och kopplingen mellan äktenskap och sex ifrågasättas av allt fler.

Arbetstiden skulle minska till tre timmar om dagen på 1960-talet, och under 1980-talet skulle kriminalitet börja betraktas som en sjukdom, för att sedan utrotas vid millennieskiftet.

En rätt bra sammanfattning av 1930-talets drömmar och farhågor.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor