Mamma ger tillit

Publicerad

Bild: iStock

Det är välkänt att social tillit har ett starkt samband med en mängd positiva saker, som tolerans, lycka och god hälsa. Nu slås orsakssambandet fast i en ny studie – det är tilliten som ger god hälsa. Och tilliten ärvs från föräldrarna, främst från mamman.

– En förklaring man kan vara att mamman har mer kontakt med barnen, och att de därför ärver tillit från just henne. Man kan även tänka sig att tillitsfulla personer är mer benägna att uppsöka sjukvård, säger Martin Ljunge, forskare vid Institutet för näringslivsforskning, som gjort analysen.

Han har undersökt barn till invandrare från olika 87 länder, som nu bor i 30 europeiska länder. Genom att isolera så många faktorer som möjligt, och relatera barnens hälsa till nivån av tillit i föräldrarnas födelseland, har han kunnat följa förändringar över fler generationer.

– Det tar minst två generationer att komma upp i mottagarlandets tillitsnivå. Däremot går det snabbare att förlora i tillit, säger Martin Ljunge.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor