Naturreservat blir opålitliga

Publicerad
Nutkacypressen kan bli 40 meter hög och av virket tillverkas bland annat båtar, golvplank och möbler. Dessutom använder vissa delar av Alaskas ursprungsbefolkning träden som ett sätt att prata med sina förfäder.
Bild: Wikimedia

Att skapa naturreservat är ett beprövat sätt för naturvårdare att bevara arter och ekosystem. Men på grund av de allt snabbare klimatförändringarna är det inte längre tillräckligt, menar Lauren Oakes vid Stanford university i USA, som lett en studie publicerad i Biological Conservation. När medeltemperaturen stiger ändras livsmiljön i reservaten, så att den inte längre passar för de arter som ska skyddas.

Forskarna har bland annat studerat nutkacypressen (Cupressus nootkatensis), som växer längs Kanadas och Alaskas västkust. Den är beroende av ett tjockt snötäcke på vintern, som kan isolera de grunda rötterna från luftens kyla. Det gör den till en av tusentals känsliga arter vars livsmiljö ändras på grund av den globala uppvärmningen. Om snötäcket är för tunt blir trädens kronor glesa och bruna när våren sedan kommer, vilket med tiden leder till att träden dör. Nu har forskarna upptäckt denna typ av skador på träden i nutkacypressens södra utsträckningsområde, och skadorna antas sprida sig norrut i takt med att temperaturen ökar. Lösningen är, enligt forskarna, att kontinuerligt anpassa bevarandestrategin. Kanske måste människan ta en ännu mer aktiv roll och till exempel flytta hotade arter till områden med gynnsammare förhållanden.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor