Normalt att glömma saker

Vi behöver inte skämmas för att vi inte hittar våra nycklar eller glömmer att handla mjölk på väg hem från jobbet – svensk forskning visar nämligen att de flesta djur är glömska.

Publicerad
Hundar kan minnas abstrakta symboler i en dryg minut. Sedan faller de i glömska. Det är något bättre än genomsnittet bland de studerade djuren.
Bild: iStock

Forskare vid Stockholms universitet har sammanställt resultaten från drygt 90 studier där djurs minne har analyserats med en metod som kallas DMTS – en förkortning för delayed matching-to-sample.

Metoden går ut på att presentera en abstrakt symbol för djuret, som sedan visas igen – men då tillsammans med ytterligare en symbol. Djurets uppgift är att komma ihåg den första symbolen och markera den vid det andra visningstillfället. Genom att successivt öka tiden mellan de två visningstillfällena kan man undersöka hur länge djuret minns den första symbolen.

Forskarnas sammanställning omfattar 25 arter från olika djurgrupper, som fåglar, apor, marina däggdjur och hundar. Resultaten visar att i genomsnitt hade djuren glömt den första symbolen efter 27 sekunder. Hundar mindes symbolen en dryg minut. Även delfiner, sjölejon, tallskrikor, kapucinapor och råttor har ett minne som är bättre än genomsnittet. Bin glömde symbolen efter några sekunder – och får bottenplaceringen i forskarnas lista.

– Våra släktingar människoaporna verkar ha ett medelmåttigt minne vilket är förvånande. Vi hade nog räknat med att de skulle ha minnesfunktioner som påminner mer om våra, säger Johan Lind, som är docent i etologi vid Stockholms universitet och huvudansvarig för studien.

Han har även utfört informella minnestest liknande DMTS med studenter.

– Jag brukar smyga in abstrakta symboler bland de bilder och figurer jag visar under mina föreläsningar. I slutet av föreläsningen frågar jag studenterna om de minns symbolerna, vilket många gör trots att flera timmar kan ha passerat.

Även om minnestest som DMTS indikerar att djur har ett kort minne, så finns det gott om exempel på att djur kan minnas vissa saker under lång tid.

– Fåglar som hamstrar föda kan minnas var de gömde mat under flera månader och flyttfåglar kan komma ihåg exakt vilken holk de häckade i föregående år.

Forskarteamet drar slutsatsen att djur har olika minnessystem. De har ett generellt minne som lagrar all möjlig information under en tidsperiod av sekunder till ett par minuter. Dessutom har djuren specialiserade minnessystem som endast lagrar en sorts information, men under lång tid. De specialiserade minnessystemen är sannolikt artspecifika och har ekologiska funktioner, som att minnas platser med god födotillgång eller lämpliga övervintringsområden, menar forskarna som har publicerat studien i Behavioural processes.

– Människans minnessystem framstår som unikt. Vi kan ju minnas både viktiga och oviktiga saker under en lång tid, säger Johan Lind.

Detta kan förklara varför vi plötsligt kommer ihåg en trivial barndomshändelse, medan vi letar efter våra borttappade nycklar.

Sämst Bin glömmer efter några sekunder.


Bild: iStock
Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor