Islamiska statens breddade agenda

Under 2015 har Islamiska staten delvis bytt taktik. Liksom tidigare var de också extra aktiva under ramadan, som i år inleddes den 17 juni.

Publicerad
Islamiska staten har under våren 2015 börjat agera i till exempel Libyen, Egypten, Tunisien, Afghanistan och Yemen.
Bild: iStock

Islamiska staten (IS) förlorade Tikrit i centrala Irak i början av april och förlorade slaget om Kobane i norra Syrien i slutet av 2014, men inget tyder på att de skulle vara på fallrepet. Under våren intog de den irakiska provinshuvudstaden Ramadi, drygt tio mil väster om Bagdad, och i nuläget behärskar de halva Syrien.

IS har under början av 2015 etablerat sig i fler länder, där strategin är att polarisera befolkningen och underblåsa interna konflikter. Det handlar även om att upprätthålla en berättelse om framgång och expansion. Det framgår av en analys från Institute for the study of war (ISW).

Ett antal regionala grupper har under början av 2015 deklarerat sin lojalitet med kalifatet genom att utropa så kallade wilayats, eller provinser. Enligt ISW kan man urskilja tre olika regioner där IS agerar på olika sätt: den inre sfären, den nära utlandszonen och den fjärran utlandszonen. Den inre sfären består av det utropade kalifatet i västra Irak samt i östra och norra Syrien. Förutom de nämnda aktiviteterna i Irak så har IS under 2015 etablerat sig utanför Damaskus och Aleppo i Syrien, i ett läge där den syriska regimen återigen förlorar territorier till rebellgrupperna. Den inre sfären innefattar även Jordanien, Libanon och Palestina, där man etablerat närvaro och rekryterar anhängare.

Den nära utlandszonen innefattar stora delar av Mellanöstern och Nordafrika, från Marocko till Afghanistan, där IS-lojala grupper har begått eller försökt begå terrordåd. I detta område har aktiviteten ökat markant under 2015.

Den fjärran utlandszonen är alla de länder där IS agerar och rekryterar nya anhängare. Särskilt i Sydostasien har aktiviteten varit stor under våren 2015, och i maj tog IS på sig attacken mot en Muhammedteckningstävling i Texas i USA. Samtidigt har myndigheter slagit till mot lokala IS-celler i länder som Malaysia, Spanien, Marocko och Australien, vilket stärker bilden av en global ansats – helt i linje med IS uttalade strategi. Tanken är att skapa en polarisering, vilket även misslyckade IS-aktioner kan bidra till. Polistillslag mot extrema grupperingar ska enligt strategin driva radikala muslimer mot IS. Samtidigt bidrar IS aktiviteter till mobilisering av högerextrema grupper i såväl Europa som Australien, en trend som vuxit under våren 2015.

Utöver dessa tre sfärer av aktivitet så talar ISW om ett ”cyberkalifat”, som under 2015 års första månader genomfört ett antal hackerattacker runt om i världen, bland annat mot en fransk tv-kanal.

I den nära utlandszonen finns i nuläget utrymme för IS att expandera i länder som Yemen och Afghanistan, som präglas av svåra konflikter. Även Saudiarabien pekas ut som ett framtida mål. I den fjärran utlandszonen kommer IS troligen att accelerera sina aktiviteter för att inskärpa framgångsberättelsen. Såväl Nigeria som Kaukasus pekas ut som områden där lokala grupper nyligen har deklarerat lojalitet med IS, men ännu inte integrerats organisatoriskt.

– IS är både en toppstyrd och en mycket decentraliserad organisation, vilket gör dem oförutsägbara samt svåra att stoppa, säger Magnus Ranstorp, forskare och terrorismexpert vid Försvarshögskolan.

Han är pessimistisk inför utvecklingen, eftersom destabiliseringen fortsätter i regionen, till exempel i Libanon.

– Det kommer att bli värre. Detta kommer inte att lösas under min livstid – och jag är 50 år gammal.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor