Smarta fiskar lever längre

Bättre överlevnadschanser men färre ungar – det är priset för en stor hjärna hos fiskar.

Publicerad
När guppyfiskar odlas i krävande miljöer gynnas  intelligenta individer av det naturliga urvalet. Det  har svenska forskare visat i ett akvarieexperiment.
Bild: iStock

Guppyfiskar med extra liten hjärna får fler ungar än guppyer med ovanligt stor hjärna. Det har en grupp svenska forskare visat i ett tidigare försök – och slutsatsen är att en stor hjärna stjäl energi från fortplantningen, som alltså måste stå tillbaka för att djurets energibudget ska gå ihop.

Nu har forskarna gått vidare och undersökt hur hjärnstorleken påverkar guppyernas chanser att överleva i olika miljöer. Forskarna skapade akvariemiljöer som liknar de floder i Trinidad som utgör guppyernas naturliga miljö. En rovfisk ingick i försöket – en ciklid som jagar guppyfiskar.

Försöket visade att guppyhonor med stor hjärna var bäst på att undkomma rovfiskarna: de hade drygt 13 procents större chans att klara sig än honor med liten hjärna. Hos hannarna påverkades överlevnaden inte av hjärnstorleken.

Forskarnas tidigare avelsförsök visar att hannar med stor hjärna har starkare färger än hannar med liten hjärna. Detta kan vara förklaringen till att hjärnstorleken inte påverkar överlevnadschanserna – guppyhannar med starka färger är lätta att hitta för rovfiskar.

Experimentet ger stöd för en vedertagen men svårbevisad teori: att intelligens är en egenskap som regleras av det naturliga urvalet. Individer med en stor hjärna är gynnade i krävande och farliga miljöer. Men i mindre krävande miljöer gynnas andra egenskaper, som en god fortplantningsförmåga.

– Detta kan vara orsaken till att vi har en variation i hjärnstorlek bland individer i vilda populationer överhuvudtaget, menar Niclas Kolm, som är docent vid zoologiska institutionen, Stockholms universitet, och huvudförfattare till den nya studien som publicerades i Ecology letters.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor