Tidsåldern devon upptäckt i Sverige

Forskare har hittat fossila växtsporer i Skåne från devon, en tidsålder som man inte trodde att det fanns spår från längre. Det visar att de första landväxterna frodades även här.

Publicerad
Så här tror forskarna att det såg ut i Skåne för 419 miljoner år sedan, när mikroskopiska sporer spreds över det karga landskapet.Fossila sporer från tidiga ormbunksliknande kärlväxter har hittats i 419 miljoner år gammal röd Övedssandsten. Sporerna är så små att det får plats 50 stycken på en millimeter.
Bild: Pollyanna von Knorring

Devon är den geologiska tidsålder då Skandinaviska halvön just rest sig ur havet, föregångaren till den svenska fjällkedjan bildades och de första landväxterna på allvar började spridas. Det var för 360–419 miljoner år sedan.

Forskare har utan framgång letat efter denna tidsålder i vår svenska berggrund, och trodde därför att erosionen smulat sönder alla spår. Men nu har forskare vid Naturhistoriska riksmuseet upptäckt fossila sporer just från devontiden från landlevande växter i röd sandsten i Skåne, den så kallade Övedssandstenen.

– Sandstenen har bildats som avlagringar på stranden, tillsammans med sporer från mossor men även mer avancerade kärlväxter, föregångarna till lummer och fräken, säger Vivi Vajda, professor vid Naturhistoriska riksmuseet, som gjort studi-en tillsammans med Kristina Mehlqvist.

Fyndet visar att bergarter från devontiden finns bevarade, och speglar de första landväxternas framfart över det då ödsligt steniga landskapet.

– Med kärlväxterna, som levde i sötvatten och utvecklade rötter, kom också snart landlevande djur. Det skedde ett stort hopp i evolutionen, säger Vivi Vajda.

De geologiska tidsåldrarna

Kambrium ca 541–485 miljoner år
Ordovicium ca 485–445 miljoner år
Silur ca 445–419 miljoner år
Devon ca 419–359 miljoner år
Karbon ca 359–300 miljoner år
Perm ca 300–252 miljoner år
Trias ca 252–201 miljoner år
Jura ca 201–145 miljoner år
Krita ca 145–66 miljoner år
Tertiär ca 66–2,6 miljoner år
Kvartär ca 2,6 miljoner år – i dag

Källa: www.stratigraphy.org

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor