Tassar lätt på minerad mark

Publicerad
Jättepåsråttan är tillräckligt lätt på tassen för att kunna spåra minor. 
Bild: CHAMUSSY / Sipa / TT

Aktiva landminor från pågående eller sedan länge glömda konflikter utgör en stor risk för civilbefolkningen i många länder i Afrika. Detta medför att landområden, som annars skulle kunna odlas upp eller bebyggas, ligger öde.

I länder som Tanzania och Angola har man därför börjat använda en inhemsk invånare som minletare. Den afrikanska jättepåsråttan, Cricetomys gambianus, har visat sig vara en mycket god spårare med flera egenskaper som gör den lämplig för jobbet. Driftskostnaden är låg, de väger inte tillräckligt mycket för att utlösa minorna och de är lättränade.

Det är den ideella belgiska organisationen Apopo som driver projektet med minröjarråttorna. Djuren, som blir 30–40 cm långa och väger 1–2 kilo, övas med hjälp av klickerträning för att lära sig hitta bomber och minor. Som belöning får de en bit mat. Innan råttorna används i fält genomgår de 185 dagars träning i laboratoriemiljö.

När råttorna har identifierat minorna grävs dessa försiktigt ut av mänskliga bombexperter och neutraliseras.

Projektet pågår för tillfället i sju länder: Moçambique, Tanzania, Thailand, Angola, Kambodja, Vietnam och Laos. Enligt Apopo har man hittat och neutraliserat över 20 000 landminor och 35 000 andra odetonerade föremål, som bomber och ammunition, och därmed frigjort 23 miljoner kvadratmeter land för bland annat odling. Detta tack vare jättepåsråttorna som kan leva i upp till sex år.

Man har även börjat göra försök med råttorna för att få dem att upptäcka tuberkulos i salivprov, och enligt Apopo har resultaten från de försöken varit framgångsrika.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor