Robotmusslor avslöjar risk för värmechock

Musslor fyllda med elektronik registrerar temperaturer i kustvattnen. Det ger en detaljerad bild av hur klimatförändringarna påverkar kroppstemperaturen hos vattenlevande organismer.

Publicerad

Kan du gissa vilken mussla som är en robot?
Bild: Allison Matzelle

Under 18 år har ett globalt forskarteam mätt temperaturer med hjälp av robotmusslor placerade i musselbäddar utefter kusterna på flera kontinenter.

Forskarna har bland annat undersökt livsvillkoren för musslan Mytilus californianus, som finns i tidvattenzonen utefter Nordamerikas västkust. Generellt så ökar kustvattnets temperatur från norr till söder. Men data från robotmusslorna visar att musslornas kroppstemperatur inte följer denna trend, utan styrs mer av tidvattnet.

I de nordliga kustregionerna infaller sommarens lågvatten mitt på dagen, vilket medför att de torrlagda musslorna exponeras för solvärmen. Men längre söderut är det högvatten mitt på dagen – och det kompenserar för högre vattentemperaturer. Forskarna anser att tidvattnet i kombination med de lokala geografiska förutsättningarna skapar hotspots, områden där musslor och andra organismer i tidvattenzonen kan drabbas av värmechocker om temperaturerna stiger ytterligare. Det finns sådana områden utefter hela västkusten.

Många forskare anser att de ökande vattentemperaturerna leder till att utbredningsområdena för musslor och andra havslevande organismer förskjuts mot polerna, där vattnet är svalare. Men robotmusslornas detaljerade temperaturmätningar visar att klimatförändringarna även kan orsaka lokala utdöenden – som inte följer de storskaliga temperaturtrenderna.

Forskarna inom projektet försöker skapa robotmusslor som är så lika de riktiga musslorna som möjligt, eftersom både färg, storlek och form påverkar förmågan att ta upp värme från omgivningen. Robotmusslorna limmas fast bland de övriga musslorna i strandbankarna, där de registrerar temperaturer flera gånger i timmen, dygnet runt. De kan samla data i mer än ett halvår innan de måste tas upp och tömmas på information.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 tidningsnummer om året och dagliga nyheter på fof.se med kunskap baserad på vetenskap.

Beställ idag
Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor