Slumpmässig parning i grumligt hav

Publicerad
När övergödningen ökar blir havet grumligare och de hannana hos de mindre havsnålarna kommer få svårare att välja bäst partner.
Bild: Wikimedia/Ronja Addams-Moring

Hos fiskarten mindre havsnål är det hannarna som är gravida och sköter yngelvården. Därför tävlar honorna om hannarnas uppmärksamhet. Likt påfågelhannarnas stora, färggranna fjädrar får mindre havsnålshonor klara blå färger och en lång hudflik, som växer fram på undersidan av kroppen för att locka det motsatta könet i parningstider. Men sedan en tid tillbaka har hannarna svårt att se de vackra fiskhonorna, eftersom vattnet blir allt grumligare på grund av att övergödningen ger fler och kraftigare algblomningar i Östersjön – ett av de områden där den mindre havsnålen lever. Hos andra fiskarter har man sett att den här typen av ornament försvinner när vattnet blir grumligt. Men den mindre havsnålen fortsätter att smycka sig, enligt en ny studie vid Uppsala universitet och forskningsstationen Ar på Gotland, som har publicerats i tidskriften Ethology. Däremot ökar antalet helt slumpmässiga parningar, där hannarna inte väljer den hona som de skulle ha valt i klart vatten.

– Vi gav hannarna två val. I klart vatten valde de flesta hannarna den stora honan med stora och tydliga ornament, medan det inte fanns någon preferens för den honan i grumligt vatten – där valde hannen slumpmässigt en hona. Det kan få negativa konsekvenser på lång sikt för populationen, säger Josefin Sundin vid Uppsala universitet. 

 

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor