För flugan kan maten vara hem

Var bor flugor?

/Lisa Fernholm, 10 år

Publicerad
Vissa flugor gömmer sig gärna under ett blad när de tar en paus.
Bild: iStock

Det är en mycket intressant fråga som är mer komplicerad och detaljrik än man kunde tro. Som alla organismer är flugor beroende av sin omgivning på ett invecklat sätt vad gäller föda, äggläggningsplatser och uppväxt för larverna.

Det finns ungefär 100000 flugarter i världen och cirka 4700 i Sverige. Arterna tillhör många olika familjer, som lever på varierande sätt och finns i de flesta miljöer. En fluga utvecklas från ett ägg till larv och efter ett puppstadium till fullbildad fluga. Som fullbildad kan den leva ett par veckor upp till en månad. Många flugarter besöker blommor och äter pollen och nektar. Andra exempel är bromsar som suger blod och daggflugor som suger växtsaft, bland annat sav från träd.

Flugor lever och flyger runt i en miljö som passar just dem, och sätter sig skyddat för att undvika fiender när de inte är aktiva eller för natten. Ute i naturen sätter de sig på bladundersidor, på kvistar, trädstammar eller höga grässtrån en bit upp från marken. Husflugor i våra bostäder föredrar att sitta högt – i taket vid hörn eller på kanter av tunna föremål, som lampsladdar. Eftersom flugor inte bygger bo kan deras viloplatser variera.

Larverna lever på ett annat sätt och av annan föda än de fullbildade flugorna. Som larver bor en del mer eller mindre i den mat de lever av. Alla larver är anpassade till just sin livsmiljö. En del lever på land, andra i vatten, en del i växter eller som parasiter.

Minerarflugornas larver lever till exempel inuti växter och gnager gångar (som kallas minor) – och många blomflugors larver lever som rovdjur och äter bladlöss. Det finns också flera familjer (som exempelvis parasitflugor, stekelflugor, svävflugor) där larverna lever parasitiskt inuti andra insekter.

/Karin Johnson, samlingsansvarig för Lepidoptera och Trichoptera, Biologiska museet, Lunds universitet 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor