Metallen som dämpar kraftiga humörsvängningar

Vad gör litium i hjärnan?

/Jenny

Publicerad
Litium är en mjuk, silvervit metall som används i bland annat batterier, vätebomber och läkemedel mot bipolär sjukdom.
Bild: Petr Jan Juracka / SPL

Det är sedan ett sextiotal år känt att behandling med grundämnet litium ofta har en humörstabiliserande effekt och därmed förbättrar livskvaliteten på ett dramatiskt sätt för många med bipolär sjukdom. Exakt hur detta sker är inte helt klarlagt, men flera möjliga verkningsmekanismer som kan fungera var för sig eller tillsammans har presenterats. Sammantaget talar mycket för att den lilla litiumjonen (Li+) ersätter andra positiva joner, såsom Na+ och K+ , i processer som är fundamentala för hur nervceller kommunicerar med varandra och påverkar hur nervceller reagerar på vissa ämnen. Sådana litiumeffekter har bland annat visats på just de system som är involverade vid reglering av känslor, stämningsläge och minne. På senare år har också visats att litium har positiva effekter på olika inflammatoriska och nervcellsskyddande system. Det kan i sig vara betydelsefullt vid behandling av bipolär sjukdom, men också vid andra neurologiska sjukdomar såsom MS, ALS och alzheimerdemens. Litium hjälper dock inte alla patienter, varför forskning pågår för att utveckla blodtester som i förväg kan visa vem som får god effekt av litiumbehandling.

/Lena Backlund, överläkare, Norra Stockholms psykiatri, Karolinska institutet

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor