En ny bild av svensk politik

Publicerad
De svenska partierna sommaren 2016, enligt det nya tvådimensionella sättet att analysera.Källa: Henrik Oscarsson, SOM-institutet vid Göteborgs universitet

Det svenska partisystemet har beskrivits som ett av världens mest endimensionella, där höger-vänsterskalan dominerar. Men de nya konfliktytorna kring migration, integration och värderingar inom politiken har skapat behov av ytterligare en dimension för att beskriva partierna: en y-axel som kompletterar höger-vänsterskalan.

I Europa har statsvetare sedan drygt tio år använt den så kallade GAL-TAN-skalan, där egenskaperna grön, alternativ och libertariansk finns på axelns övre del och traditionalistisk, auktoritär och nationalistisk finns på den nedre.

Statsvetaren Henrik Oscarsson vid Göteborgs universitet har nu grupperat de svenska partierna enligt omfattande analyser av väljarnas ståndpunkter i en mängd sakfrågor. Resultatet är alltså väljarnas bild av partisystemet, illustrerat i den nya tvådimensionella grafen.

Henrik Oscarsson menar att de nya konfliktytorna har skapat stora problem för främst Socialdemokraterna och Moderaterna, som inte är lika tydligt placerade på GAL-TAN-skalan jämfört med exempelvis Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor