Nu minskar friheten – även i västvärlden

En ny rapport som kartlägger graden av frihet i världen varnar för utvecklingen i bland annat USA, Danmark och Tjeckien.

Publicerad

Den demokratiska och frihetliga utvecklingen går åt fel håll i allt fler länder. Även i demokratiska stater får populister och nationalister ökat inflytande. Det är nu elfte året i rad som friheten sjunker i världen, enligt Freedom house index – som baseras på FN:s definitioner av frihet. Bland annat mäts graden av fria val till parlament, yttrandefrihet, politisk pluralism, religionsfrihet, organisationsfrihet och frånvaro av korruption i förvaltningen.

Grafiken visar länder som backar (överst) eller ökar (underst) på Freedom Houses frihetsindex. Fler länder backade än gick framåt under 2016. Notera även att två europeiska länder, Polen och Ungern, tillhör de som backade. Grafiken innehåller länder med mer än en miljon invånare som förändrats mer en tre siffror på en hundragradig skala över frihet och medborgerliga rättigheter.

Den globala frihetslistan toppas av Finland, Norge och Sverige. I botten hittar vi Syrien, Uzbekistan och Nordkorea. De länder som har försämrats mest på lång sikt ligger i Afrika och västra Asien – till exempel Turkiet, Mali, Gambia, Jemen och Etiopien. Ett land som däremot går åt rätt håll är Colombia, där våldet har minskat tack vare fredsprocessen.

De länder där friheten minskade mest under förra året var till övervägande delen redan lågt rankade. Det finns alltså en tendens att världen har dragits isär – i många ofria länder har läget försämrats, medan fria länder har fortsatt vara fria.

Men några demokratiska länder bryter mönstret. Analytikerna på Freedom house varnar för att utvecklingen kan försämras i bland annat Tjeckien, Danmark och USA under 2017.

”Denna utveckling innebär ett ökande hot mot den internationella utveckling vi sett det senaste kvartsseklet – som bygger på demokrati, mänskliga rättigheter och likhet inför lagen”, skriver de i rapporten Freedom in the World 2017, en årlig rapport som mäter politiska rättigheter i 195 länder.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor