Ökad korruption banar väg för populism

Publicerad

Upplevd korruption i världen. Minst korrumperat är Danmark och Nya Zeeland, och Sverige ligger på fjärde plats. Det mest korrumperade landet i världen är Somalia.
Image: Trancparency international

År 2016 ökade korruptionen i fler länder än den minskade. Korruption är ett svårt samhällsproblem, och merparten av världens befolkning lever i djupt korrumperade länder. I den senaste rapporten från Transparency international konstateras även att ojämlikhet har ett starkt samband med korruption, och att detta kan leda till ökad populism: ”När traditionella politiker inte kan stoppa korruptionen så blir befolkningen cynisk”. Den region där korruptionen förvärrats mest de senaste åren är Mellanöstern, med undantag för Tunisien.

Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor