Finns det fler parasiter som kan styra hjärnan?

Vissa parasiter har ju lärt sig att för egen framgång manipulera sitt värddjurs beteende. I vilken utsträckning kan det drabba människor? Jag har förstått att toxoplasma anses ha sådana egenskaper. Men de verkar ju tämligen milda. Finns det värre?

/Cecilia M.

Publicerad
En objuden gäst När parasiten Toxoplasma gondii (rosa) har infekterat en cell blir smittan ofta kvar i kroppen resten av livet.
Bild: CNRI / SPL

Det finns ungefär ett halvt dussin mikroorganismer beskrivna som kan förändra beteendet hos värden, oftast ett djur. Flertalet är parasiter som har förmågan att ändra sitt värddjurs beteende för att förbättra sina egna livsbetingelser. Manipuleringen kan till exempel bestå i att parasiten förändrar värdens nervsystem, eller att parasiten påverkar immunsystemet i värden på sätt som ger fördelar för spridning och överföring till andra värdar.

Parasiten toxoplasma kan påverka beteendet hos infekterade gnagare och kanske andra djurarter, till exempel schimpanser, enligt en färsk rapport. Det finns kopplingar mellan bärarskap av toxoplasma hos människor och vissa psykiatriska diagnoser, till exempel schizofreni. Men orsakssambandet är inte fastställt.

Ett annat exempel är rabies, som kan vara en livshotande infektion. Rabiesviruset påverkar värddjurets bitbeteende och på så sätt överförs smittan till nästa djur eller till människor.

Mycket forskning återstår innan vi kan förstå dessa fiffiga mekanismer, som sannolikt är produkten av miljontals år av evolution.

/Antonio Barragan, professor i molekylär infektionsbiologi, Stockholms universitet

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor