Fladdermöss skadas av vindkraftverk

Vindkraftverken dödar fler fladdermöss än vad man tidigare trott. Men det går att komma till rätta med problemet.

Publicerad
Större brunfladdermus (Nyctalus noctula) jagar i den fria luften och löper därmed större risk att skadas av vindkraftverk.
Bild: Dietmar Nill / NPL

I genomsnitt dör 10–15 fladdermöss per år i olyckor med vindkraftverk, enligt en ny rapport från Naturvårdsverket. Siffrorna i rapporten kommer från undersökningar i framför allt Nordamerika och Europa – och är avsevärt högre än vad tidigare studier visat.

– Kunskapsläget har förbättrats under de senare åren eftersom undersökningarna har blivit mer strukturerade. Det har visat sig att fler fladdermöss dör per vindkraftverk än vad man tidigare trott, säger Stefan Petterson, som är miljökonsult specialiserad på fladdermöss, och en av författarna till den nya rapporten.

Forskarna vet inte exakt hur många fladdermöss som förolyckas i vårt land.

– Vid vissa kustnära vindparker skulle dödligheten kunna vara uppemot 10–12 individer per vindkraftverk och år, men osäkerheten är stor. I inlandet är siffrorna sannolikt lägre och i norra Sverige är dödligheten antagligen väldigt låg.

Det finns 19 fladdermusarter i Sverige, varav ett fåtal påverkas av vindkraften.

– Det är framför allt de fladdermöss som jagar i den fria luften över trädtoppshöjd som är högriskarter. I Sverige är större brunfladdermus och gråskimlig fladdermus de mest utsatta, men även nordfladdermus och dvärgpipistrell förekommer.

Arter som jagar insekter nära marken eller över vattenytor påverkas i betydligt mindre utsträckning av vindkraften. Forskarna har upptäckt att högriskarterna – de som jagar insekter på hög höjd – självmant söker sig till vindkraftverk.

– Kanske vill de plocka insekter som sitter på vindkraftverken. En annan teori är att de jagar svärmande insekter som ofta söker sig till de högsta topparna i omgivningen och som därför svärmar runt vindkraftverkens torn.

Forskarnas undersökningar visar att väderleksförhållandena påverkar fladdermössens närvaro och aktivitet vid vindkraftverken.

– Aktiviteten är som störst under sensommarnätter då det blåser mindre än sex meter per sekund och är varmare än 14 grader.

Genom att stänga av vindkraftverken under sådana nätter så kan man sannolikt rädda många fladdermusliv.

Det skulle handla om ett fåtal nätter per säsong och Vattenfalls egna beräkningar visar att det skulle innebära en energiförlust på endast 0,3 procent per år.

– Jag tror att det skulle fungera för både fladdermöss och kraftbolag, säger Stefan Petterson.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor