Svarta löper större risk att förlora anhörig

Svarta i USA förlorar oftare en förälder, ett barn eller en partner i förtid jämfört med vita, enligt en ny studie.

Publicerad
En amerikansk studie visar att svarta i USA oftare dör i förtid jämfört med vita.
Bild: iStock

En studie vid University of Texas i USA som bygger på data om drygt 42 000 amerikanska personer visar på stora klyftor mellan svarta och vita när det gäller levnadsförhållanden. När forskarna kontrollerar för socioekonomiska faktorer, till exempel utbildningsnivå, så löper svarta föräldrar i åldern 50–70 år tre gånger så hög risk att förlora en son eller dotter än vita föräldrar i samma ålder.

– Detta hänger ihop med att svarta har lägre medellivslängd än vita i USA, säger Debra Umbertson, professor i sociologi vid University of Texas och en av forskarna bakom studien.

– Svarta i USA dör tidigare av främst hjärtproblem och cancer än vita, men är även mer utsatta för dödligt våld, fortsätter hon.

Svarta har även nästan dubbelt så hög risk att förlora sin partner vid 60 års ålder, jämfört med vita.

– Resultaten handlar om att svarta diskrimineras och ofta har sämre tillgång till hälsovård än vita. Svarta i USA lever även ett hårdare liv, säger Debra Umbertson.

Ett svart barn har vid tio års ålder till exempel tre gånger så hög risk att förlora sin mamma som ett vitt barn.

– Att förlora en familjemedlem är alltid ett hårt slag, särskilt i yngre år, säger Debra Umbertson. Det påverkar ofta hälsan mycket negativt, även på lång sikt.

Resultaten har publicerats i Pnas.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor