Arter kommer, arter går …

Publicerad

Bokens titel sammanfattar elegant budskapet: Vi människor bär hela ansvaret för de framtida livsbetingelserna på planeten jorden. Har vi lyckats att hittills hålla dem tillräckligt gynnsamma för en bibehållen artrikedom och välfungerande ekosystem? Det står och väger, för i ökande takt håller vi på att omdana dem och av bara farten utrota mängder av våra medarter. Vår egen succé har inneburit slutet för många djur- och växtarter. Dessutom hänger en stor mängd endast med nöd och näppe kvar, men i så lågt antal att deras genetiska variation är i fara och därmed deras framtid i en ny, skön värld.

Men samtidigt som många arter hotas av vår ökande exploatering av jordens ekosystem, gäller faktiskt motsatsen för många andra. Just den aspekten genomsyrar Chris Thomas extremt intressanta bok. Välj vilken region eller miljö du vill och kolla vad som hänt under den korta tidsperiod som vi människor har påverkat ekosystemen. På otaliga sätt har floran och faunan förändrats. Arter har förvisso utrotats, men faktiskt inte så sällan ersatts genom invandring eller genom inplantering. Flora och fauna må ha förändrats, men det finns en hel del områden där artantalet är oförändrat eller till och med större. Kommer vi att klara av att bevara flexibla och hållbara ekosystem även i kommande tider?

Inheritors of the Earth

Chris D. Thomas
Allen Lane/Penguin

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor