Klimatet knäcker regnskogens småkryp

Två undersökningar, utförda i samma regnskog med 40 års mellanrum, visar att småkrypen samt de djur som äter småkrypen dramatiskt har minskat i antal. Och det beror främst på klimatförändringarna, menar forskarna.

Publicerad
Under de senaste 40 åren har mängden insekter och insektsätare minskat dramatiskt i delar av Puerto Ricos regnskogar. Orsak: klimatförändringarna
Bild: istock

I mitten av 1970-talet inventerade den amerikanske forskaren Bradford Lister djurlivet i Luquillo experimental forest, en skyddad regnskog i Puerto Rico. I början av 2010-talet återvände han och hans kollegor till samma område och upprepade inventeringarna.

När forskarna jämförde de två undersökningarna upptäckte de dramatiska förändringar. Under de 40 år som passerat har mängden fjärilar, skalbaggar, spindlar och andra leddjur som lever i buskagen och undervegetationen minskat med 75–90 procent. Antalet småkryp som lever på marken har minskat till en sextiondel av den ursprungliga mängden.

De djur som äter småkrypen har också minskat dramatiskt. Det gäller exempelvis den vanligaste trädgrodan i området, ödlor av släktet Anolis samt flera arter av insektsätande fåglar.

Data från två väderstationer visar att genomsnittstemperaturen under årets varmaste dagar har ökat med två grader från 1970 till 2015 – och att värmeböljorna har blivit allt vanligare.

Forskarna bakom den nya studien menar att de pågående klimatförändringarna är den främsta orsaken till den kraftiga minskningen av småkryp och de djur som äter dem. Antagligen är det värmeböljorna, inte de stigande medeltemperaturerna, som har orsakat de största skadorna. Naturliga väderfenomen som El Niño och La Niña kan ha bidragit till både ökningar och minskningar av djurbestånden i regnskogen.

En del av minskningen kan bero på att det allt varmare klimatet har medfört att vissa arter flyttat högre upp i bergen, där det är svalare. Det skulle kunna innebära att de minskar i studieområdet men ökar någon annanstans, menar forskarna, som har publicerat sin studie i PNAS.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor