Svagare Golfström kan ge värmeböljor

Den värmande Golfströmmen har försvagats och är nu svagare i Nordatlanten än den har varit på 1 600 år. Det förväntas leda till kallare vintrar – och värmeböljor på sommaren.

Publicerad
En kyligare havsyta kan ge stabila högtryck över Nordatlanten, vilket skär av svalkande vindar från väster.
Bild: Istock

Den Nordatlantiska strömmen, som är fortsättningen på Golfströmmen, har minskat med 15 procent under de senaste 60 åren. Det framgår av två olika studier som nyligen publicerades i tidskriften Nature. Dessutom har ett stort antal studier visat att själva Golfströmmen blir svagare. Det behöver inte betyda att den är på väg att stanna av helt, men redan en försvagning kan ha stor inverkan på Europas klimat.

 − Det vi kan säga är att även en ganska liten minskning av Golfströmmen kan få stora konsekvenser, men exakt vilka är inte lätt att förutse, säger Frederik Schenk, klimatforskare vid Stockholms universitet.

En kanske lite oväntad effekt av den försvagade Golfströmmen är att somrarna troligen blir varmare i framför allt västra Europa. Denna slutsats publicerade Frederik Schenk och en kollega nyligen i Nature communications. Med hjälp av klimatmodeller har de studerat vad som hände när Golfströmmen försvagades för 12 000 år sedan. Då gick Europa in i en tusenårig period med kalla vintrar och torra, varma somrar − ett hårt klimat som gjorde att stora delar av skogarna i norra Europa försvann.

− Det intressanta är att mönstret från den här tiden kommer igen under de senaste 30 åren, med kallare havsvatten och varmare somrar, säger Frederik Schenk.

Att ett kallare hav skapar värmeböljor i Europa antas bero på att den kalla havsytan stabiliserar atmosfären och gör det lättare för högtryck att bildas, vilket skär av Europa från svalkande västvindar under sommaren. På motsvarande sätt hindras varm luft att strömma in över Europa vintertid, vilket, i kombination med ett mindre flöde av varmt ytvatten från ekvatorn, leder till strängare vintrar. 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor