Här bor risktagandet

Hjärnceller kopplade till mod har hittats.

Publicerad

Bild: Istock

Hur modiga och riskbenägna vi är kan vara kopplat till en viss typ av hjärnceller. Det visar forskare vid Uppsala universitet och Universitade federal do Rio Grande do Norte i Brasilien. Genom att aktivera nervceller på möss med ljus via optogenetisk metodik, har de visat att så kallade OLM-celler i hippocampus skapar en speciell hjärnrytm när djuren känner sig trygga i en hotande miljö, men gör dem ängsliga om cellerna inaktiveras.

Att hippocampus spelar en viktig roll för minne och inlärning är känt sedan tidigare, men dess betydelse för att reglera känslor är mindre studerad och forskarna tror nu att det finns en koppling mellan ångest, riskbeteende och OLM-cellerna. De menar att upptäckten öppnar upp för möjligheten att kontrollera ångest, genom att påverka en avgränsad hjärnregion och en specifik grupp av nervceller, vilket i förlängningen kan bidra till utveckling av mer effektiva läkemedel för behandling av ångest och depression. Resultaten har publicerats i Nature Communications.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor