Kyla och dofter triggar gubbsnuva

Jag undrar varför näsan rinner, trots att jag inte är förkyld, när det är kallt ute. Det verkar vara något som drabbar de flesta när man ser till exempel idrottsmänniskor som tävlar utomhus.
/Merit Vågebris

Publicerad
Kyla, blåst och alkohol kan få näsan att rinna.
Bild: Istock

 

 

Svar: Många människor drabbas av denna typ av klar rinnsnuva – icke-allergisk rhinit. Mest känd hos allmänheten är den kanske som ”gubbsnuva” eller ”gumsnuva” eftersom fenomenet är mer uttalat i högre ålder. Kliniskt är det välkänt att klar rinnsnuva kan triggas av bland annat kyla, blåst, temperaturskillnader, alkohol-intag och exponering för odörer och aromer. Torr luft verkar också vara en kraftigt bidragande faktor och som frågeställaren påpekar finns även en koppling till fysisk ansträngning.

Näsans slemhinnor har till uppgift att fukta och temperera inandningsluften samt fånga och avlägsna partiklar i luftströmmen. Produktionen av vätska hos nässlemhinnans körtlar regleras av det autonoma nervsystemets två delar: det sympatiska nervsystemet, som är kopplat till kris och aktivitet, och det parasympatiska, som är kopplat till vila. Vid klar rinnsnuva har en obalans uppstått i denna reglering så att körtlarna utsöndrar ett överskott. Varför detta sker är mindre utrett.

I de fall rinnsnuvan orsakas av kall luft, eventuellt i kombination med hård ansträngning, kan man rimligen anta att det finns en koppling till ett större behov av att värma och fukta inandningsluften. Det förklarar dock inte alla typer av icke-allergisk rhinit, till exempel varför vissa får det i samband med måltid, eller varför känsligheten ökar med åldern.

/Matti Anniko, överläkare, professor em. i öron-, näs- och halssjukdomar, Uppsala universitet, samt chefredaktör för tidskriften Acta Oto-Laryngologica

Har du en fråga till redaktionen? Mejla fraga@fof.se så tar Anders Nilsson, vetenskapsjournalist och redaktör för avdelningen Frågor + Svar, emot den. 

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor