Ja må den leva!

Publicerad

Sveriges demokrati har nyss fyllt 100 år och även om den senaste regeringsbildningen blev tidskrävande så är demokratin vid skaplig hälsa. Men det finns växande problem. Det framgår av forskarantologin Demokratins framtid, där ett dussin av landets vassaste statsvetare medverkar. Demokratins verkliga århundrade var 1900-talet. Då demokratiserades en majoritet av världens länder. Under 2000-talet, framför allt 2010-talet, har denna trend vänt. Antalet demokratier sjunker och kvaliteten på demokratin har minskat i många länder. Så detta styrelseskick står inför flera utmaningar. Det handlar om allt från nationalism och polarisering till växande överstatliga organisationers makt där demokratiska beslut beskärs.

Personligen tycker jag att Li Bennich-Björkmans text är den mest angelägna. Den handlar om hur den sociala sammanhållningen i Sverige långsamt håller på att minska, eftersom den hotas av växande ekonomiska, geografiska och sociokulturella klyftor. Detta är djupt oroande. Läs! Boken kan laddas ned gratis på firademokratin.riksdagen.se.

Demokratins framtid

Katarina Barrling & Sören Holmberg (red.)
Sveriges riksdag

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor