Urfågel blir av med fjäder

Ett berömt fossil av en ensam fjäder har sedan 1800-talet förknippats med urfågeln Archaeopteryx. Efter en ny undersökning ifrågasätter forskare vilken art den egentligen kommer ifrån.

Publicerad
Till vänster: Den ursprungliga beskrivningen av den fossila fjädern skildrar också den nedersta delen av fjädern, pennan. Den går inte att urskilja idag, men forskare hittade den med hjälp av en särskild laserteknik. Till höger: Fossil av Archaeopteryx lithographica, Museum für Naturkunde i Berlin.
Bild: University of Hong Kong (t.v.); H. Raab, CC BY-SA (t.h.).

Den fina sandstenen i Solnhofen i Tyskland innehåller många välbevarade fossil. En av de mest kända arter som har upptäckts här är urfågeln Archaeopteryx, som levde för 150 miljoner år sedan under juratiden. Den fick sitt namn av paleontologen Hermann von Meyer år 1861, som endast hade studerat avtrycket av en enda fjäder. Senare hittades flera mycket välbevarade fossil av hela fågeln, med fjädrar, klor på vingarna och tänder i näbben. Men nu ifrågasätts om den första fjädern verkligen kom från den fågel som i dag kallas Archaeopteryx lithographica.

En internationell grupp av forskare har undersökt fjäderfossilet med en särskild laserteknik (laserstimulerad fluorescens) och hittade spår av den nedre delen av fjädern – den ihåliga stjälken som kallas penna. Formen på den fullständiga fjädern stämmer inte överens med de bevarade fjädrarna på andra fossil efter Archaeopteryx. Det skulle kunna vara en typ av fjäder som inte finns kvar på de andra fossilen. Men forskarna menar att den gåtfulla fjädern lika väl skulle kunna komma från något annat djur. Kanske från en dinosaurie. Numera vet man att många dinosaurier hade fjädrar.

Källa: Scientific reports

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor