Mushjorten fångad på bild – efter 30 år

Publicerad

Mushjorten hotas enligt forskarna av tjuvskyttar och att deras habitat ska förstöras på grund av avskogning.
Bild: Southern Institute of Ecology/Global Wildlife Conservation/Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research/NCNP

Den vietnamesiska mushjorten ansågs vara en försvunnen art. Tills nu. Lokalbefolkningen i regnskogen i Vietnam visste att den fortfarande levde, men det var inte bekräftat av forskare. Det lilla djuret är knappt 2 decimeter högt och väger under 5 kilo.

Forskarna och djurvårdarna bakom studien ville bevisa att den fortfarande lever. Kameror sattes upp för att fånga djurets rörelser. 

Har setts vid två separata tillfällen

Nu har tidskriften Nature publicerat bekräftelsen på att den vietnamesiska mushjorten (Tragulus versicolor) fortfarande finns kvar. Organisationen Global Wildlife Conservation ligger bakom studien och har lyckats samla 275 fotografier på djuret, tagna vid två separata tillfällen under 2017 och 2018. 

Den vietnamesiska mushjorten beskrevs först 1910 och sågs senast av en expedition 1990 – men det var ett djur som hade dödats av jägare. Den är en underart till mushjortar men räknas förvånande nog in bland hovdjur. En annan av underarterna till mushjortar är vattenmushjorten som lever i Afrika.

Forskarna bakom studien har meddelat att de inte tänker avslöja några detaljer om var djuret har setts eller hur många djur som de har lyckats fånga på bild. Detta för att försöka skydda arten. 

Det går att läsa mer om projektet och forskningen på Global Wildlife Conservations hemsida. Där finns också fler bilder och videoklipp.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor