Så förknippar vi färger med känslor

Är du grön av avundsjuka, ser rött när du ilsknar till och kallar ibland din vardag för grå? Att koppla färg till känslor är en vanlig företeelse. Hur ser det ut i andra delar av världen – har vi samma associationer?

Publicerad
Gul färg förknippas vanligtvis med glädje.
Bild: Getty Images

Frågan intresserar forskare vid Unviersité de Lausanne och för att ta reda på mer har de skapat ett nätverktyg där den som vill kan gå in och beskriva sina känslors färgdimensioner. Hittills har närmare 5000 personer från 30 länder och sex kontinenter använt verktyget. Svaren analyseras fortgående av ett internationellt forskarteam på 36 personer.

Vad har de då kommit fram till?

Rött och svart är de färger som starkast kopplas till känslor medan de flesta verkar ha en sval relation till brunt. Det finns en hel del färgassociationer som vi delar över hela jorden. Svart kopplar de flesta till sorg, rädsla och/eller hat. Rött till kärlek och/eller ilska. Rosa står för romantik, glädje och/eller njutning. Grått betyder sorg och/eller besvikelse, gult är glädje, orange hör ihop med njutning och vitt med lättnad. Men alla är inte överens och forskarna försöker förstå varför.

Sorgkläder är lila i Grekland och vita i Kina

En orsak till skillnader som de upptäckt är att färg ibland knyts till en kulturell vana, har de upptäckt. Ta till exempel det här med sorg. Många européer bär svarta kläder vid sorg, men greker tar på sig lila och när någon har dött i Kina klär man sig i vitt. Vilket förstås innebär att sorg får olika färg beroende på var du kommer ifrån.

Geografisk närhet kan ge liknande associationer. Det är inte bara i Kina som döden är vit, i andra asiatiska länder har man liknande traditioner. Å andra sidan kan länder som ligger långt ifrån varandra bindas samman av språket. Oavsett om du deppar i Australien, Storbritannien, Indien eller USA är känslan blå. Kanske kan också vissa samband som delas av många världen över ha med rent fysiska reaktioner att göra, resonerar forskarna. Många blir rödflammiga i ansiktet när de blir förbannade – alltså associerar vi ilska med rött.

Det senaste resultatet i studien visar att det finns skillnader i färgkopplingar som beror på väder. I kalla och regniga länder är glädjens färg gul men i Egypten, där solen är stekande, är man inte alls lika positiv till gult.

Forskningen är inte avslutad, testet ligger fortfarande ute på nätet och analyserna fortsätter. Men det finns förstås en del svagheter i metoden. Först urvalet, deltagarna väljer själva att vara med – bara att gå in på sajten. Testet finns på väldigt många språk, men begränsas förstås av att den som vill delta måste förstå sig på och ha tillgång till en dator, surfplatta eller mobiltelefon.

Men trots detta anser forskarna att resultaten tydligt visar att kopplingen mellan färg och känslor är en universell förmåga hos människan vilket bidrar till större förståelse och en bättre kommunikation mellan människor.

Färger och känslor

Vill du delta i studien om hur vi associerar färger med känslor? Klicka här.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor