Utrymning med hiss testas i VR

När Stockholms tunnelbana byggs ut saknas rulltrappor i station Sofia. Istället ska hissarna användas även vid en evakuering. Hur det går testas i virtual reality.

Publicerad
Den planerade stationen Sofia på Södermalm i Stockholm i genomskärning.
Bild: Region Stockholm

”Viktigt meddelande! En brand har utbrutit i tunnelbanan. Vi ber alla att lämna stationen omedelbart.”

Rösten i högtalaren upprepar budskapet medan du skyndar mot utgången. Valet står mellan att ta hissen eller trapporna.

– Bara en av 32 försökspersoner tog hissen. Resten tog trapporna, säger Axel Mossberg, brandskyddskonsult och forskare inom brandskydd på Lunds universitet.

I en studie publicerad i tidskriften Fire Safety Journal har han tillsammans med två forskarkollegor testat att evakuera en av de planerade stationerna längs den utbyggda blå linjen i Stockholms tunnelbana (en svenskt rapport finns här och en presentation av projektet finns här). Eftersom stationen ännu inte är byggd gjordes försöken i virtual reality.

Att de flesta försökspersoner valde trapporna är inte särskilt överraskande. Vi har lärt oss att undvika hissar vid en brand. Problemet är att i det här fallet ska hissarna användas för att både ta sig till och från stationen – även i en nödsituation.

 – Det gäller att få folk att ändra beteende, säger Oskar Jansson, ansvarig för brand- och personsäkerhet i utbyggnaden av Stockholms tunnelbana på Region Stockholm som beställt studien.

Enbart hissar på t-banestation Sofia

Som modell i försöken står den planerade stationen Sofia på Södermalm. Sofia kommer inte att ha några rulltrappor. Istället ska åtta stora, ljusa snabbgående hissar ta resenärerna till och från stationen 100 meter under marken.

Ett av målet med studien var att undersöka hur olika åtgärder påverkar viljan att ta hissarna. I det första försöket, där alla utom en tog trapporna, fanns ingen speciell skyltning i 3d-modellen. 

 

– Vi analyserade vilken information som behövdes för att övertyga försökspersonerna. När vi sedan utformade stationen efter det så tog 70 procent hissen, säger Axel Mossberg.

Slutsatsen är att det behövs tydliga utrop och skyltning om att hissarna kan användas vid utrymning. Skyltar vid trapporna som talar om att det är 100 meter upp till markplanet hjälper också till att få människor att välja hissen. Försöken visade också att om det finns nedräknare, som visar väntetiden för hissen, accepterar försökspersonerna en längre väntetid innan de tar trapporna.  

Hur realistisk är då en evakuering i virtual reality?

– De flesta tyckte att det kändes verkligt och flera uppgav att de blev sig stressade av situationen i modellen. Däremot kändes det inte så realistiskt att vara ensam på stationen och miljön uppfattades som ovanligt ren för att vara i tunnelbanan, säger Axel Mossberg.

Han berättar om en annan studie, publicerad av stiftelsen Brandforsk, där en ”verklig” utrymning av ett 35 våningar högt hotell jämförts med samma motsvarande utrymning i virtual reality (se en längre presentation här).

– Till stor del återspeglar försöken i VR de i fält.

En stor fördel med virtual reality är att det är enklare att genomföra försök. Det är också lättare att bygga om i miljön och sätta upp nya skyltar, nya högtalarsystem eller testa helt nya vägledningssystem som ännu inte är utvecklade på marknaden.

Oskar Jansson på Region Stockholm säger att det är ett bra verktyg för att undersöka effekten av olika åtgärder inför ett bygge.

– Vi kommer antagligen att använda oss av virtual reality mer framöver.

Personerna som ingick i försöken med virtual reality fick inte på förhand veta att stationen skulle utrymmas.
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor