Fungerar undermedveten reklam?

När jag var barn talades det om att filmer kunde innehålla inklippta reklambilder som visades så hastigt att de bara uppfattades undermedvetet: Man blev sugen på en Coca-Cola utan att veta varför. Har sådan reklam någonsin förekommit? Och finns det belägg för att den skulle fungera?

/Klas B.

Publicerad

Idén om undermedveten, så kallad subliminal, reklam både fascinerar och skrämmer. Fascinerar därför att den skulle innebära att det går att styra människor, skrämmer för att vi själva skulle kunna utsättas för sådan påverkan. Självklart skulle reklambranschen vara mycket intresserad av sådana metoder. Tyvärr verkar det dock finnas en stor mängd dålig forskning på detta område. Exempelvis pekar allt på att de omtalade tidiga studier som gjorde konceptet känt faktiskt aldrig genomfördes. De var bara ett påhitt av någon i reklambranschen.

Fenomenet subliminal perception som sådant, att vi tar emot och påverkas av sinnesintryck utan att vi är medvetna om det, är verkligt. Men att utnyttja det för reklam på detta sätt vore praktiskt svårt, eftersom människans tröskel mellan medvetande och undermedvetet är mycket variabel. I experiment har försökspersoner ibland blivit medvetna om en bild som flimrat förbi, ibland inte. För att minska risken för att ett subliminalt budskap upptäcks skulle man visserligen kunna göra stimuli ännu svagare, men frågan är då om det ger någon påverkan. Studier tyder på att effekterna blir mycket små.

Intressant nog finns dock mycket forskning som tyder på att starka stimuli kan presenteras utan att vi lägger märke till dem. Det beror på att när vår uppmärksamhet är fokuserad på en sak så missar vi lätt annat. Reklambranschen utnyttjar detta vid produktplacering i filmer. Vårt medvetande fokuserar på huvudpersonerna i filmen, men vi tar ändå del av olika produkter som finns med i bakgrunden. Det har visat sig att vi påverkas av detta även om vi inte har något minne av att ha sett dem i filmen.

/Stefan Wiens, professor i psykologi, Stockholms universitet

Fråga en forskare

Har du en fråga till en forskare? Mejla fraga@fof.se

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor