Här grävs medeltida handelsfartyg ut – mitt i Varberg

Vraken av två medeltida handelsfartyg har hittats i Varberg. Trots att de var mycket vanliga på handelsförbundet Hansans tid har arkeologer bara stött på ett fåtal.

Publicerad
trä från ett skepp ligger på marken, en bit bort tre människor i gula arbetskläder

Bottenplankor och babordssidan är bevarade på koggarna. I vraken har man hittat stenar ur barlasten, keramik, en sko och en matsked av trä.
Bild: Arkeologerna, SHM

Det var vid utgrävningar för nya spår och en järnvägstunnel under Varberg som fartygen, eller koggarna som typen kallas, upptäcktes.

– De låg i den gamla strandlinjen vid Getakärr som var Varbergs föregångare och fick stadsrättigheter på 1300-talet. Ett par hundra meter bort har vi tidigare stött på mycket keramik och mynt som tyder på handel med Europa, säger grävledaren Elisabet Schager från Arkeologerna vid Statens historiska museer.

Fartygens bottenplankor är bevarade

Man har också tidigare hittat den gamla kyrkan och andra byggnader i Getakärr.

arkeologiskt fynd
En jungfru, eller ”dead eye”, är en del av ett fartygs rigg och sträcker fartygets vant – det ”rutnät” av tågvirke som stagar upp masterna sidledes.
Bild: Arkeologerna, SHM

– Vi saknar egentligen bara en hamn, men det kan i och för sig ha varit en naturhamn, säger Elisabet Schager.

Det större av fartygen var över 20 meter långt och 6 meter brett, det mindre kring 15 meter långt och 6 meter brett. Bara bottenplankorna och babordssidan finns bevarade i den sandiga jorden.

I vraken har man hittat stenar ur barlasterna, lite medeltida keramik och några personliga tillhörigheter som en sko och en välbevarad matsked av trä.

Fartygen har av utseendet daterats till 1300- eller 1400-talet. Det är ungefär samtida med Varbergs fästning, och Bockstensmannen som låg i en mosse några mil bort.

Koggar var den typ av fartyg som handelsförbundet Hansan använde under medeltiden, med omfattande handel mellan orter i norra Tyskland, Holland, Danmark, Sverige och Baltikum. Visby var Hansans viktigaste knutpunkt i Östersjön.

Få koggar har hittats

Koggarna blev mycket vanliga och användes i hela norra Europa. Ändå har bara 30-tal vrak efter koggar hittats i Europa, sju av dem i Sverige. Sommaren 2021 hittades en kogg vid Fjällbacka.

Med de två nya fynden har rester av sex fartyg hittats i Getakärrs gamla strandlinje, där grävningar pågått sedan 2019. Fynden kommer att ge ökad kunskap om koggarnas färdvägar åt andra håll än Östersjöområdet, och kanske visa om det funnits lokala variationer i fartygstypens utseende, hoppas Elisabet Schager. Grävningarna ska pågå till slutet av maj eller början av juni 2022.

Varbergs föregångare

  • Dagens Varberg hade flera föregångare. Först fanns Getakärr och, ett par kilometer norrut, Ny Varberg, som båda hade sina höjdpunkter på 1300-talet. Vid Ny Varberg fanns bland annat ett kloster.
  • I början av 1600-talet flyttades staden till ett område nära Varbergs fästning och dagens Societetsparken.
  • Efter en stadsbrand på 1660-talet anlades dagens stad.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag
Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor