Varv funnet vid Birka

En mindre varvsplats har hittats i utgrävningar utanför Birkas stadsvall. Fyndet vidgar bilden av vikingastaden och visar på viktig verksamhet även utanför själva stadsområdet.

Publicerad

Benjamin Rostén och Anna Aldefors, masterstudenter i arkeologi vid Stockholms universitet, mäter in läget för det lilla varv som hittats utanför Birkas stadsvall vid Björkös norra udde.
Bild: Stockholms universitet

Forskningen kring Birka på Björkö i Mälaren har allt sedan 1800-talet fokuserats kring Svarta jorden – handelsstadens område innanför stadsvallen. Den gängse uppfattningen har varit att det utanför detta bara finns gravar. Men det finns andra lämningar som nu undersöks.

Arkeologerna Sven Isaksson och Sven Kalmring har systematiskt utforskat Björkös norra udde, med georadar, drönare och grävning. Lämningar som inte grävts ut förrän nu har tidigare tolkats som båthus och länningar, där båtar drogs upp. Men det fanns mer än så.

Bland annat har arkeologerna grävt ut en nedsänkning i dåvarande strandlinjen, 22 meter lång och 10–12 meter bred.

– Men vi hittade inga spår efter någon vägg- eller takkonstruktion, så något båthus var det inte. Däremot fanns en stenpackning i botten. Mest sannolikt har det varit en slip, där man dragit upp båtar för att serva dem, säger Sven Isaksson, som forskar på Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet.

Ett tvärsnitt av den stenskodda sänkan där arkeologerna tror att båtarna dragits upp. Bilden är en fotogrammetrisk 3d-bild som skapas genom att foga ihop flera 2d-bilder.

För det talar en rad av nitar i sänkans längdriktning, spår efter en träkonstruktion, samt brynen av skiffer och rester av verktyg för träbearbetning. Organisk-kemiska analyser av jordprover visar spår av kåda från gran eller tall, vilket också pekar på träbearbetning. Det finns även indikationer på att tjära har använts.

Första vikingatida varvsplatsen

I Danmark och på Gotland har det hittats spår av båtreparationer vid bryggor eller hamnar, men just slipen gör anläggningen vid Birka till den första vikingatida varvsplats som grävts ut. Båtar kan också ha byggts på platsen, som användes under andra halvan av Birkas existens, från slutet av 800-talet och drygt 100 år framåt. Det visar fynd av pärlor från den tiden, som av form och utseende kan dateras ganska noga. Men anläggningen kan ha varit i bruk tidigare än så.

Sven Isaksson och Sven Kalmring, den senare från Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie i tyska Schleswig, ledde utgrävningar av stadsvallen innan de 2019 började gräva i norr, vid viken Kugghamn. Utifrån de samlade grävningarna börjar de ana en större och mer komplex bild, som vidgar perspektiven på Birka.

Den tjocka streckade linjen är viktingatidens strandlinje. Den tunna prickade linjen som omger två ”tvärslåar”, grävschakt, vid den vänstra viken Kugghamn, är slipen – uppdragningsplatsen för båtar.
Bild: Sven Isaksson

– Den traditionella bilden har varit staden med borgen intill, sedan stadsmuren och bortom den skymtar möjligen gravar. När man kommer in från dagens båtbrygga ser man borgen med ett kors, men inget av Svarta jorden. Men kommer man från området där vi nu gräver går man genom gravfältet Hemlanden och ser stadens plats breda ut sig nedanför, säger Sven Isaksson.

Spår av bebyggelse

Varvsplatsens karaktär är ännu inte klarlagd, om det var en ruffig frihamn utanför staden eller en officiell hamn kopplad till den. På platsen finns tecken på tidigare bebyggelse, som kan ha varit den smedja som bör ha funnits, eller någon annan verkstad eller virkesupplag.

Varvsanläggningen kan ha varit ännu större än det som nu grävts ut. I Korshamn, vilken intill, finns ett 20 meter långt fundament till en byggnad, som ännu är outgrävd. Om finansiering kan säkras kan det bli grävningar där, jämte fortsatt utforskning av Kugghamn.

– Många tror att det grävs hela tiden på Birka, men så är det inte alls. Utanför Svarta jorden har vi bara börjat skrapa på ytan, säger Sven Isaksson.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag
Publicerad

Samhälle & kultur

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor