Antidepressiva kan öka självmordsrisk

Barn och unga som får höga doser antidepressiv medicin är dubbelt så benägna att skada sig själva som de som blir behandlade med lägre doser.

Publicerad

Det hävdar forskare från Harvard School of Public Health i Boston i USA, som har analyserat data från 162 625 personer.

Personerna i studien var mellan 10 och 64 år och hade alla fått behandling för sin depression med SSRI-preparat, en typ av antidepressiv medicin som påverkar serotoninsystemet. Hos de unga under 24 år var självskadebeteende och suicidalt beteende dubbelt så vanligt om de fått högre doser antidepressiva än vad som rekommenderas. För de vuxna mellan 25 och 64 år däremot, såg man ingen ökad benägenhet att skada sig själv när de fått högre doser medicin.

Forskarna bakom studien har tidigare sett indikationer på att antidepressiva mediciner faktiskt kan öka risken för självmord hos unga. De menar att resultaten i den nya studien ger stöd åt de rådande rekommendationerna för behandling med antidepressiva läkemedel: den ska påbörjas i låga doser, och man bör bevaka unga patienter som får behandling med denna typ av läkemedel.

Studien har publicerats i tidskriften Journal of the American Medical Association.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor