Barn hjälper mer när färre ser

Den psykologiska åskådareffekten testad på femåringar.

Publicerad

Att vuxnas ansvarskänsla för en utsatt person minskar ju fler andra som finns i närheten visade forskare redan på 1960-talet. Fenomenet fick namnet åskådareffekten, eller bystander effect. Nu har tyska forskare undersökt förekomsten av samma fenomen hos barn. 

60 stycken femåringar delades upp i två grupper och fick i uppgift att måla en teckning. Ena gruppen målade tillsammans med en vuxen, den andra målade tillsammans med en vuxen och två andra barn. Deltagarna kände inte till att de två jämnåriga hade fått instruktionen att inte hjälpa den vuxne att torka upp det vatten som hon ”spillde” ut. Den vuxne knuffade till ett vattenglas efter att synligt ha lagt ut en bunt pappersservetter i början av experimentet. När hon sedan försökte stoppa vattenstrilen med armen var de barn som var själva med den vuxne mycket mer benägna att hjälpa henne än de som hade jämnåriga i rummet. Resultaten visade också att om de två skådespelande barnen hade något som blockerade deras väg fram till den vuxne och vattenpölen så var deltagaren lika hjälpsam som de barn som var själva med henne.

Studien genomfördes vid Max Planck-institutet i Leipzig.

 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor