Covid – vem får vaccin först?

Flera vaccin för covid-19 är på väg mot ett godkännande. Vilka prioriteras när de första doserna når Sverige?

Publicerad
Prioriteringslistan kan komma att justeras beroende på hur effektfullt vaccinet är för olika grupper.
Bild: Getty Images

70+, riskgrupper och vårdpersonal. Så ser prioritetslistan ut över vilka som först ska erbjudas vaccin mot covid-19 när vaccinationerna kommer igång under 2021. Det enligt den plan som Folkhälsomyndigheten presenterade i slutet av augusti.

Men vaccinationerna kan  komma i gång först när det finns ett eller flera godkända vaccin och prioritetsordningen kan kastas om beroende på vilket vaccin som hinner först.

– Om det första vaccinet visar sig fungera dåligt på äldre kommer vi sannolikt inte att prioritera den gruppen utan vänta tills det förhoppningsvis kommer ett som fungerar bättre, säger Sören Andersson, tillförordnad enhetschef för Vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten.

Till en början kan det också röra sig om små leveranser med en begränsad mängd vaccindoser. I det fallet riktas vaccinet troligen till några få geografiska områden och grupper.

Logistiken försvåras då vissa vaccin kräver kyla

Flera olika typer av vaccin är under utveckling, varav några inte tidigare använts på människor. De gäller till exempel vaccin som bygger på budbärarmolekylen mrna. Molekylen är känslig och måste förvaras vid -80 grader Celsius för att inte förstöras under lagring och transport. Det försvårar logistiken.

– Ett sådant vaccin har vi svårt att leverera i hela landet. Men leverantörerna jobbar med lösningar, bland annat transportcontainrar där vaccinen kan ligga i åtminstone ett par veckor, säger Sören Andersson.

Under svininfluensan 2009 fördes inget register över vaccinerade vilket gjorde det svårare att upptäcka biverkningar. Den här gången ska uppföljningen bli bättre genom att alla som vaccineras mot covid-19 registreras i det nationella vaccinationsregistret. 

När kommer alla som vill kunna vaccinera sig mot covid-19?

– Det är en ny sjukdom och nya vacciner så vi får räkna med att det kommer att dra ut över hela 2021 innan vi kan vaccinera på bred front, säger Sören Andersson.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor