Fobi kan störas bort

Svenska forskare testar ny metod mot spindelfobi.

Publicerad
Vårt instabila minne kan vara en fördel vid fobibehandling.
Bild: iStock

När vi påminns om något, positivt eller negativt, sparas minnet på nytt. Men om processen störs kan minnet förändras i grunden. Ett minne av någon form av rädsla skulle därmed kunna försvagas eller helt raderas.

Det var utgångspunkten för det försök vid Uppsala universitet som nu publiceras i tidskriften Current biology. Forskarna exponerade personer med kraftig spindelfobi för bilder på spindlar. Samtidigt mätte de hjärnaktiviteten i amygdala, som är starkt kopplad till rädsla. En grupp fick se fyra bilder av spindlar i snabb följd och efter tio minuter exponerades de sedan för många fler. Även en kontrollgrupp fick en första ”miniexponering”, men så långt innan den stora exponeringen att minnet hann stabiliseras på nytt och därför inte blev påverkat.

Dagen efter hade de som fått sin miniexponering strax före att de utsattes för en mängd spindelbilder en minskad aktivitet i amygdala. De var alltså mindre rädda. Dessutom undvek de spindlar i mindre omfattning än kontrollgruppen. Forskarna förklarar det med att minnet hos den första gruppen gjordes instabilt och att rädslan inte återvände lika lätt.

– Det är slående att en så enkel manipulation ger så tydlig effekt på hjärnaktivitet och beteende, säger Johannes Björkstrand, doktorand vid institutionen för psykologi vid Uppsala universitet, och huvudansvarig för studien.

Många blir redan i dag av med sin spindelfobi genom så kallad exponeringsterapi. Den går ut på att patienten gradvis utsätter sig för det som framkallar ångest. Men för alla varar inte hjälpen livet ut. Det beror på att inlärningen under behandlingen inte är permanent. Men om behandlingen kombineras med en första miniexponering kanske fler kommer att bli av med sin spindelfobi, tror Johannes Björkstrand.           

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor