Här finns språket i hjärnan

När hjärnan organiserar språk delar den in ord i olika kategorier och hela hjärnan är inblandad i processen, inte bara vänster hjärnhalva, som man tidigare trott. Det visar en ny studie publicerad i Nature.

Publicerad
Språkkartan över hjärnbarken. Olika kategorier av ord har olika färg.
Bild: Alexander Huth

Sju försökspersoner fick lyssna på flera timmars mänskligt tal i form av den populära podden Moth radio hour, där människor berättar självupplevda historier. I studien fick deltagarna ligga i en magnetkamera och lyssna medan deras hjärnaktivitet studerades av forskare vid Berkeley-universitetet i Kalifornien, USA. Forskarna kopplade ihop ord och begrepp i berättelserna med de delar av hjärnan som reagerade på dem.

Det är första gången man på detta vis studerat naturligt tal för att se vilka områden i hjärnan som korresponderar med olika typer av ord, vilket gett en devis ny bild av hur hjärnan arbetar när vi använder språket. Tidigare har man trott att språket varit begränsat till vissa delar av hjärnan, inte minst till vänster hjärnhalva. Det förvånade därför forskarna när de såg stor aktivitet i hela hjärnan, och i båda hemisfärerna, när försökspersonerna lyssnade på berättelserna. De såg också att ord som tillhör samma begreppsfamiljer aktiverar samma områden i hjärnan. Exempelvis aktiverades ett och samma område när deltagarna hörde ord såsom fru, mamma, gravid, make och familj. Dessa områden sammanföll även med regioner vars redan kända egenskaper motsvarar den typen av ord, exempelvis hade ord som beskrev utseende ofta sin hemvist nära syncentrum.

Samtliga deltagare i studien hade engelska som modersmål och trots att forskarna såg individuella skillnader dem emellan, konstaterar de att språkkartorna hos försökspersonerna på det stora hela var mycket lika. I studien kunde man också se att fler delar av hjärnan verkar representera ord som beskriver människor och social interaktion än abstrakta koncept.

 

Den uppslagsliknande semantiska språkkartan över försökspersonernas hjärnor finns här.

Se forskarnas egen video:

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor