Höga pollenhalter kopplas till fler fall av covid-19

Ett internationellt forskarlag har samlat in pollendata från 31 länder och kunde då se att vid högre pollenhalter förekom också fler fall av covid-19. En möjlig förklaring är att pollen hämmar delar av det medfödda immunförsvaret.

Publicerad
Här har björkpollenkorn avbildats med hjälp av ett svepelektronmikroskop. Kornen är cirka 25 mikrometer i diameter. Ett enda björkhänge kan bilda fem miljoner pollenkorn.
Bild: Göteborgs universitet 

I en uppmärksammad studie har forskare samlat in pollendata och data över hur många fall av covid-19 som noterats i 31 länder på fem kontinenter.

– Det mest framträdande fyndet var att ökade halter av luftburet pollen samvarierade med ökningar vad gäller antalet fall av covid-19 infektion i de flesta länder, säger Athanasios Damialis, forskare inom miljömedicin vid Technische Universität München i Tyskland.

Han ledde studien vars resultat publiceras i den vetenskapliga tidskriften PNAS. Pollennivåer har samlats in från 248 mätstationer, varav en handfull finns i Sverige. Forskarna visar att de dagar som hade föregåtts av tre–fyra dagar med höga pollenhalter, vilket här definieras som 200–250 pollen per kubikmeter luft eller mer, var fler människor infekterade med covid-19 än dagar som föregåtts av en period av med lägre pollenhalter.

– Synergieffekten av pollen, temperatur och luftfuktighet kunde förklara i genomsnitt 44 procent av de dagliga variationerna, säger Athanasios Damialis.

I studien gick det också att se en doseffekt. En ökning av pollenkoncentrationen med 100 pollenkorn per kubikmeter luft, kunde kopplas till att antalet infektioner per 100 000 invånare ökade med fyra procent.

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag

Pollen är biologiskt aktiva

Åslög Dahl, forskare inom ekologisk botanik och pollenexpert vid Göteborgs universitet, är med i COVID-19/POLLEN STUDY GROUP som består av drygt 150 forskare och har levererat svenska pollendata till studien. Hon pekar på en möjlig mekanism bakom de publicerade resultaten.

Åslög Dahl, forskare inom ekologisk botanik och pollenexpert vid Göteborgs universitet.
Bild: Göteborgs botaniska trädgård

 

– Många ser pollen som korn som bara stimulerar till allergi. Men i en tidigare studie har det visats att de är biologiskt aktiva på så vis att de hämmar aktiveringen av de interferoner som finns i våra slemhinnor, och som normalt är en del av det medfödda immunsystemet som bekämpar virus, säger hon.

I den studien kunde forskarna visa att exponering för björkpollen försvagade motståndskraften mot säsongsbundet luftvägsvirus. Den studien publicerades 2019 i tidskriften Allergy. Åslög Dahl poängterar dock att resultaten inte hade med allergi att göra.

Även i den studien deltog Athanasios Damialis i forskningsarbetet.

– I PNAS-studien kunde vi visa att det vi tidigare hade sett för hur pollen påverkade infektionsrisken med vanligt förkylningsvirus, även visade sig gälla för coronaviruset under våren 2020, säger han.

Enligt Åslög Dahl är det inte så förvånande att pollen kan ha en immundämpande effekt. 

– Ett pollenkorn är biologiskt aktivt. I ett björkpollen är två hanliga könsceller inneslutna i en större cell, och när de träffar på fukt aktiveras de, säger hon.

Det som då sker är att när pollenkornet hamnar på märket i pistillen, gror pollenet med en slang som tränger in i pistillen där befruktning kan ske. Under den processen utsöndras olika ämnen i kontakten med pistillvävnaden.

– Men den fuktiga miljön finns ju även i våra slemhinnor, där pollen hamnar när vi andas in, säger hon.

Snart dags för pollensäsong i Sverige

I PNAS-artikeln skriver forskarna att det går att skydda sig mot pollen – och då även den immundämpande effekt som pollen kan ha vid infektion – med munskydd som skyddar mot partiklar.

– Det är något vi rekommenderar individer i riskgrupper under perioder med mycket pollen. Redan nu har vi i olika hörn av globen sett en intensiv al- och hasselpollensäsong ta fart, särskilt jämfört med hur det såg ut förra året, säger Athanasios Damialis och fortsätter:

– Det är dock viktigt att förtydliga att pollen inte sprider virus, utan för att smittas behöver man komma i kontakt med en infekterad person. Den viktigaste skyddsåtgärden är social distansiering så långt det är möjligt, men man kan komplettera med munskydd då det är trångt.

Att använda partikelmunskydd tycker Åslög Dahl låter vettigt. 

– Ett björkpollenkorn är 23–27 mikrometer i diameter, så partikelfilter av typen FFP2 som går att köpa på apotek fungerar. Ett vanligt engångsmunskydd fungerar sämre, men är nog bättre än ingenting, säger hon.

Enligt henne finns det i södra Sverige, söder om Dalälven, förutsättningar att bli en intensiv pollensäsong i vår.

– Torrt väder och en temperatur på runt 15 grader bäddar för att mycket pollen sprids. Mer exakt när björkpollensäsongen börjar vet vi i början av april, när det går att ställa mer exakta väderleksprognoser för perioden, säger hon.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor