Klimathotad bambuätare

Skogsskövling anses vara det största hotet mot Madagaskars lemurer. Men nya rön visar att vissa arter även hotas av klimatförändringarna.  

Publicerad

Det finns gott om djur som äter bambuskott, men förutom jättepandan är den stora bambulemuren det enda däggdjuret som kan äta bambustammar. Det är dock nödproviant som lemuren tar till under torrperioder, då det inte finns några näringsrika skott att äta.

Den stora bambulemuren klarar att äta bambustammar – men den behöver även näringsrikare bambuskott. 


Bild: Jukka Jernvall

Den stora bambulemuren är akut hotad och artens utbredning på Madagaskar har krympt avsevärt i modern tid. Ett internationellt forskarlag har nu visat att artens nuvarande utbredning sammanfaller med de områden på Madagaskar som har kortast torrperioder. Arten har dött ut, sannolikt till följd av svält, i de områden som har längre torrperioder.

Klimatanalyser som forskarna utfört visar att om 50 år kommer torrperioderna i lemurens nuvarande utbredningsområde vara lika långa som torrperioderna i områdena där lemurerna har dött ut.

Skogsskövling, svedjebruk och gruvdrift betraktas som de största hoten mot Madagaskars lemurer i dag. Att skydda skog och skapa reservat kan hjälpa många arter. Men de nya rönen, som har publicerats i Current Biology, visar att dessa åtgärder inte räcker för att skydda klimatkänsliga arter som den stora bambulemuren.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor