Könsroller kopplas till mäns psykiska ohälsa

Viss manlighet kan länkas till att män mår dåligt och inte heller söker vård.

Publicerad
Män mår sämre av en del men inte alla mansnormer.
Bild: Istockphoto

Att vara självtillräcklig, utöva makt över kvinnor och vara en casanova är maskulina normer som hänger ihop med psykisk ohälsa. Det visar en genomgång av 74 studier med sammanlagt 19 500 mestadels amerikanska deltagare. De män som starkast identifierade sig med de här normerna var dessutom de som drog sig mest för att söka psykologisk hjälp.

Däremot fanns inga samband mellan psykisk ohälsa och den traditionellt manliga normen att värdera arbetet högt – och när det gällde risktagande fanns det både positiva och negativa kopplingar till psykisk ohälsa.

I metastudien, som publicerats i Journal of Counceling Psychology, påpekar forskarna att de inte kunnat fastställa orsakssamband utan bara korrelationer. De uppmanar ändå kliniker att ta resultaten i beaktande när de möter män i psykologisk behandling.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor