Långsiktighet lönar sig

Barn som visar tålamod i 12-årsåldern lever ett bättre liv. Det visar en uppföljning av en drygt 45 år gammal undersökning.

Publicerad
Barn som kan agera långsiktigt utbildar sig längre och blir även friskare.
Bild: Istock photo

År 1966 fick 12 000 barn i årskurs sex i Stockholm den hypotetiska frågan om de ville ha 100 kronor direkt i handen eller 1 000 kronor om fem år. Nu har experimentet följts upp, och resultaten är entydiga – de som tänker långsiktigt får ett bättre liv. De fick bättre betyg, bättre hälsa och tjänade mer. Det framgår av en ny rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, där man via registerdata följt dessa personer i över fyra decennier.

De otåliga barnen presterade framför allt sämre i skolan. Men sedan visade det sig att de även hade större sannolikhet att bli gravida som tonåringar, överviktiga, sjukskrivna, arbetslösa eller bidragsberoende.

Merparten av barnen, omkring 80 procent, valde dock att vilja vänta på pengarna, och dem gick det bättre för – så det är de 20 procenten otåliga som faller ut i experimentet.

– Vi gissar ju att de kommer från familjer som inte fungerar så bra, säger Lena Lindahl, nationalekonomisk forskare vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet, och en av forskarna bakom rapporten.

– För vi frågar oss ju vad det är vi fångar upp i detta experiment, säger hon. Handlar det om uppfostran, klass eller självkontroll? Men någonting är det, för resultaten är mycket entydiga – tålmodiga barn får det bättre längre fram i livet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor