Lek kan minska könsskillnad i rumslig förmåga

Det kan vara god idé att börja pussla och bygga mer ihop med flickor. 

Publicerad

När forskare  från Temple university och Rhodes college  i USA studerade  1 100  barn mellan fyra och sju år, såg de  att rumsuppfattning och annan kognitiv utveckling stod i direkt relation till vilka saker barnen lekte med. Sambandet  var  lika starkt för både flickor och pojkar,  men  pojkarna använde bygg- och konstruktionsleksaker i större utsträckning och  visade sig  därför  ha större spatiala  färdigheter.  Forskarna tror att könsskillnaden i rumslig förmåga skulle försvinna om flickorna bara övade mer på den i leken. 

Studien har publicerats i Psychological Science.

 

 

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor