Män har inte sämre simultankapacitet

En ny studie avlivar en gammal myt.
Publicerad

En seglivad myt och mediebild menar att kvinnor är bättre än män på att göra flera saker samtidigt. Timo Mäntylä, professor i kognitiv psykologi vid Stockholms universitet, har undersökt tesen för att ta reda på sanningshalten.

– Sammantaget visar min forskning att könsskillnaderna är små. Men under vissa förutsättningar, som vid snäv deadline, kan män vara bättre än kvinnor.

I studien fick 160 kvinnor och män, 20–43 år gamla, genomföra olika uppgifter som handlade om att göra flera uppgifter samtidigt, så kallad multitasking. Bland annat skulle de hålla reda på tiden hos tre klockliknande räkneverk, samtidigt som de letade efter mönster i ett ordflöde av svenska namn. Deltagarna fick också göra separata tester av sitt arbetsminne och sin spatiala (rumsliga) förmåga.

De som hade ett bra arbetsminne och spatial förmåga, visade sig också vara bra på multitasking. De könsmässiga skillnader som upptäcktes, kunde kopplas till den spatiala förmågan. Där var männen klart bättre än kvinnorna.

– Då multitasking handlar om att samordna flera olika uppgifter, går det lättare med rumsligt tänkande, säger Timo Mäntylä.

Han noterade dessutom att kvinnornas förmåga att göra flera saker samtidigt varierade med menstruationscykeln. Kring menstruationen låg den på samma nivå som männen, medan den var lägre under ägglossningen.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor